Privacy Policy.

Privacy Policy

Ostatnia edycja: 29/07/2021

1. Witamy

Jesteśmy firmą Deratech z siedzibą w MANTA 6.9250 WAASMUNSTER, z numerem firmy BE 0884496775

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy jako „administrator” oraz w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy, aby ulepszać nasze usługi.

2. Dane osobowe

Posiadane przez nas ograniczone dane osobowe są gromadzone w następujący sposób:

 • Strona internetowa: Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, niektóre informacje są rejestrowane za pomocą plików cookie (w tym adresu IP), aby zapewnić i ulepszyć naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat tych plików cookie można znaleźć w naszej oddzielnej Polityka dotycząca plików cookie;
 • Relacje biznesowe: kiedy kontaktujesz się z nami w kontekście naszych usług jako (potencjalny) klient lub partner, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, biuro i/ lub adres zamieszkania) oraz inne dane niezbędne do zamówienia, rozliczenia lub współpracy (takie jak dane bankowe, historia kontaktów lub dane dotyczące poprzednich zamówień);
 • Marketing: jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę, przetworzymy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu wysyłania marketingu bezpośredniego, biuletynów, promocji i promocji dotyczących naszych produktów i usług. Zawsze możesz łatwo zrezygnować z tego.

Chociaż nigdy nie jesteś zobowiązany do ujawnienia danych osobowych, odmowa podania niezbędnych informacji może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie naszych usług.

3. Cele przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w kontekście naszego ogólnego zarządzania klientami i zamówieniami lub w celu świadczenia naszych usług. Obejmuje to administrację klientami, śledzenie zamówień i dostaw, fakturowanie, odpowiadanie na pytania oraz w celach marketingowych.

Przetwarzanie opiera się na następujących kategoriach podstaw prawnych:

 • Na podstawie Twojej zgody;
 • Niezbędne do wykonania umowy;
 • Konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego;
 • Aby chronić swoje żywotne interesy lub interesy innej osoby;
 • Dla realizacji zadań leżących w interesie ogólnym;
 • Niezbędne do reprezentowania naszych uzasadnionych interesów w prowadzeniu działalności.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody, zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody.

4. Udostępnij stronom trzecim

Jeżeli jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów, możemy udostępniać dane osobowe pracownikom i naszym partnerom zawodowym. Nasi partnerzy z kolei podejmą niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych danych osobowych.

Nigdy nie będziemy komercjalizować Twoich danych osobowych stronom trzecim. Jednak w kontekście ewentualnej reorganizacji, upadłości lub przeniesienia działalności dane będące częścią naszej działalności biznesowej mogą zostać przekazane osobom trzecim.

W ograniczonych okolicznościach możemy być również zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na podstawie nakazu sądowego lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, na przykład w kontekście zwalczania nadużyć finansowych lub kwestii bezpieczeństwa, lub w celu ochrony naszych praw.

5. Okres przechowywania

Dane osobowe są przez nas przetwarzane i przechowywane przez rozsądny okres, który jest niezbędny do realizacji zamierzonych celów, w zależności od naszego stosunku umownego, w celu spełnienia wymogów prawnych lub w ramach zwykłych mechanizmów przechowywania, które są racjonalnie ograniczone w czasie (kopie zapasowe).

6. Twoje prawa

Wszystkim osobom, których dane osobowe przechowujemy zawsze przysługuje prawo do:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunąć swoje dane osobowe;
 • ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych z poważnego i uzasadnionego powodu;
 • przenieść swoje dane osobowe do innej firmy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pocztą lub przez [email protected]

Po otrzymaniu wniosku będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

7. Reklamacje

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności, chętnie się z Tobą skontaktujemy.

Wszystkie osoby, których dane osobowe przechowujemy, mają również prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Prywatności (Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela, commission@privacycommission .be< /a>).

8. Bezpieczeństwo

Stosujemy co najmniej zwykłe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, których można od nas racjonalnie oczekiwać, aby chronić Twoje dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, zmianą, fałszowaniem, rozpowszechnianiem lub nieuprawnionym dostępem.

Dane osobowe będą przekazywane partnerowi z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko wtedy, gdy kraj ten gwarantuje odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Przed udostępnieniem danych osobowych partnerowi w Stanach Zjednoczonych wymagamy oddzielnej umowy o przetwarzanie lub certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności (www.privacyshield.gov< /a>).

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie. Pozostajesz również odpowiedzialny za poufność i użytkowanie swojego komputera, adresu IP, loginu i danych identyfikacyjnych.

9. Twoja prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej je chronić i przywiązujemy dużą wagę do przestrzegania (i) ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zmienionej ustawą z dnia 11 grudnia 1998, „Ustawa o przetwarzaniu danych osobowych”); (ii) przepisy antyspamowe Księgi XII Kodeksu Prawa Gospodarczego dotyczące prawa gospodarki elektronicznej; oraz (iii) Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

DeraTech